Fruit de la voluntat transformadora de la nostra acció educativa, volem avançar cap a un temps de migdia més democràtic i obert, més participatiu. On el nen sigui...
Continue Reading