T

Els nens del Pompeu han portat fotos o dibuixos del que pensen que debia canviar de textura (una baralla, una guerra etc ..)