Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.

Amb Gomes i pintures el laboratori acabat i nosaltres a la proveta pujant si els hàbits aconseguim.

Amb Gomes i pintures el laboratori acabat i nosaltres a la proveta pujant si els hàbits aconseguim.

quants gomes enganxarem?

quants gomes enganxarem?

quants gomes enganxarem?

quants gomes enganxarem?

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l'experiment d'arquimedes.

Els nens de P3, P4 I P5 gaudeixen fent el laboratori,però mes amb l’experiment d’arquimedes.