Hem fet amb els nens, un taller, cada nen/a, podia mitjançant una foto o dibuix, convidar a dinar a qui vulgui.

La ideia els ha agradat molt!!!

Cada vegada quan entren, al menjador, hi veuen les seves fotos, es posan molt contents. (La seva mascota, el seu germà etc.)

A QUI CONVIDEN A DINAR

A QUI CONVIDEN A DINAR???